Bruno De Meulder

Moderne stedelijkheid in verval

Het Martini-center te Brussel

Het Martini-center te Brussel is waarschijnlijk de eerste Brusselse wolkenkrabber die gesloopt zal worden. Het multi-functionele complex is vanuit architectuurhistorisch standpunt nochtans uiterst merkwaardig, stedebouwkundig gezien is het nog steeds een perfecte interventie, die ondanks de ontwikkelingen in de Noordwijk stand houdt. Architectuurtheoretisch kan de Martini als manifest, of wellicht beter, als maskotte dienst doen voor wat heden wel eens stadsontwerp wordt genoemd. De afbraak roept dan ook heel wat vragen op.

verschenen: Februari 1996, blz. 142

jaargang: 63/02