Fernand Van Neste

Moet euthanaserend handelen strafbaar blijven?

Er zijn serieuze juridische bezwaren tegen een euthanaserend handelen dat de patiënt, op grond van een wettelijk erkend recht op zelfbeschikking, van zijn arts zou mogen afdwingen. Dat neemt evenwel niet weg dat er onoverkomelijke conflicten kunnen en zullen ontstaan tussen twee beroepsplichten van de arts: de zieke en/of hem tot het uiterste bijstaan. Het gerechtelijk beleid moet soepel genoeg zijn om het ethisch oordeel over medische behandeling en bijstand, in zo nauw mogelijke voeling met de patiënt, aan de arts over te laten.

verschenen: April 1988, blz. 579

jaargang: 55/07