Marc Brysbaert

Moeten we de spelling vereenvoudigen?

Binnenkort verschijnt de nieuwe Woordenlijst van de Nederlandse Taal, die zal aangeven hoe we ons Nederlands moeten spellen. Verwacht kan worden dat deze publikatie gepaard zal gaan met een hernieuwde discussie over de zin van een spellingshervorming. De auteur belicht deze kwestie vanuit de psycholinguïstische literatuur en toont aan hoe de discussie op een wetenschappelijke manier gevoerd kan worden.

verschenen: Oktober 1993, blz. 826

jaargang: 60/09