Herman-Emiel Mertens

Moltmanns politieke belijdenis

De auteur wenst vooral de coherentie te onderstrepen tussen Moltmanns ‘Theologie van de Hoop’ en van ‘De gekruisigde God’ enerzijds en de politieke theologie van zijn recentere werken anderzijds. Wat men de Duitse auteur in geen geval kan verwijten is: dat hij het weinig ontgonnen en dus omstreden gebied van de theologische bezinning op de politiek met simplificaties of ongenuanceerde uitspraken bevolkt zou hebben.

verschenen: November 1979, blz. 99

jaargang: 47/02