Eric De Kuyper

Mon Oncle d’Amérique van Alain Resnais

In Renais’ jongste film wordt het levensverhaal van drie zogenaamd typische fransen ‘biologisch’ geduid door herhaalde verwijzingen naar de eveneens in beeld gebrachte gedragingen van dieren. Maar die levensverhalen zelf zijn van meet af aan zo stereotiep en de door de professor voorgedragen ‘wetenschappelijke’ verklaringen zo elementair, dat de hele didactische opzet aan zijn mechanistische doorzichtigheid ten onder gaat.

verschenen: Oktober 1980, blz. 70

jaargang: 48/01