Hans Zirker

Monotheïsme in christendom en islam

Voor een dialoog tussen het christendom en de islam is een uitklaring van de christelijke opvatting van de drieëne God in het licht van een absoluut monotheïsme, een conditio sine qua non. Ook als men daarin slaagt, zal een verzoening tussen de eschatologische aanspraken van de christelijke openbaring en de onovertrefbare profetie van Mohammed allicht spaak lopen op het antropologisch Godsverstaan van het christendom en de theocratische wereldvisie van de islam. montheïsme in christendom en islam (1991)

verschenen: September 1991, blz. 963

jaargang: 58/11