Reginald Luijf

Montaillou door de bril van Illich

Of de bijziendheid van Le Roy Ladurie

Gender van Ivan Illich opent heel andere en veel belangrijker inzichten dan de oppervlakkige besprekingen die er bij ons tot nu toe over verschenen zijn laten vermoeden. De auteur van dit artikel wil laten zien hoe het een nieuw licht kan werpen op teksten uit het verleden. Daartoe vergelijkt hij Illichs these met de ‘bijziende’ interpretatie die Le Roy Ladurie in zijn Montaillou geeft van de 14de eeuwse tekst waarop zijn studie steunt.

verschenen: Juni 1986, blz. 819

jaargang: 53/09