Hans Achterhuis

Morele autoriteit als verbond tussen instituut en authenticiteit

Waar kunnen we in onze postmoderne samenleving nog autoriteit erkennen die niet meer op vanzelfsprekende wijze in traditionele instituten is belichaamd? Betoogd wordt dat hedendaagse autoriteit altijd verbonden is met een ervaring van authenticiteit. Beide begrippen worden in hun onderlinge relatie afgebakend en uitgediept en aan de hand van – deels persoonlijke – voorbeelden toegelicht. Zelfs in onze sterk door de media bepaalde samenleving blijkt deze op authenticiteit gefundeerde autoriteit stand te kunnen houden.

verschenen: Maart 2004, blz. 195

jaargang: 71/03