Frederik Paulussen

Morgen zonder nostalgie

Is de vraag ‘Wordt het morgen beter?’ een vraag die we kunnen beantwoorden? Wat is ‘beter’? Hoe kunnen we vermijden dat nostalgie ervoor zorgt dat ons beeld van de toekomst reeds op voorhand als slechter wordt ervaren? In dit essay houdt de auteur een pleidooi voor het beschouwen van de toekomst als een grotendeels onbekende evolutionaire voortzetting van het voorgaande. Hij breekt een lans voor het hanteren van rationaliteit bij het tegemoetzien van het onbekende.

verschenen: Februari 2014, blz. 113

jaargang: 81/02