Jan M. Broekman

Moskou-Praag-Parijs

De structuralistische activiteit II

De auteur vervolgt zijn inleiding in het structuralisme door de historische ontwikkeling te laten zien. Zo passeren alle belanrijke namen de revue en worden bekende moderne auteurs als Jacques Derrida, Louis ALthusser, Michel Foucault en Jacques Lacan gesitueerd.

verschenen: Oktober 1973, blz. 30

jaargang: 41/01