Henry M.V. Buntinx

Moskou-Tokio: sluitstuk van krachtenveelhoek

Ondanks een wat ontspannen sfeer tussen Tokio en Moskou tengevolge van wederzijdse handelsbetrekkingen, komt men niet tot overeenstemming. De Koerilen, beveiliging van de oostflank van de USSR, en het bondgenootschap van Japan met de V.S. vormen de twistpunten. Intussen gaat Japan door een steeds sterkere positie in te nemen, zodat het zelfs ooit de taak zou kunnen vervullen van scheidsrechter tussen China en de USSR.

verschenen: Maart 1972, blz. 539

jaargang: 39/06