Dirk Lauwaert

Movie Memories

Filmgeschiedenis wordt doorgaans beschouwd als een academisch onderwerp: als geschiedenis van films:: zelden als een existentieel onderwerp: als geschiedenis van (je eigen) ervaringen. En daarin zitten net zo goed je levensgeschiedenis als je omgaan met de bioscoop zoals die is geëvolueerd. Bioscoopervaring is een soort toeristische ervaring geworden, en omgekeerd: het toerisme doet alsof de wereld één grote bioscoopzaal is. Daarin moeten het exotisch-onbereikbare en het vertrouwde, de droom en het comfort worden verzoend. Het comfort schijnt de fantasie echter te steriliseren.

verschenen: Februari 1972, blz. 482

jaargang: 39/05