Joris Gerits

Mulisch en de oorlog

Met zijn jongste roman De aanslag is Mulisch teruggekomen op de thematiek van Het stenen bruidsbed (de verwoesting van Dresden). Vele, uit patriottisme of radeloosheid onderdrukte vragen krijgen hier een indringende behandeling: de vraag naar schuld en onschuld, naar zin of zinloosheid van bepaalde oorlogs- en verzetsdaden, naar het morele gehalte van een bestrijding van de vijand met diens eigen immorele middelen, naar de verwerking van het geleden en herinnerd onrecht. Het is dan ook een allesbehalve oppervlakkige of sensationele oorlogsroman geworden, die bovendien nog maar eens getuigt van Mulisch’ literair vakmanschap.

verschenen: Januari 1983, blz. 341

jaargang: 50/04