Ger Groot

Mulisch: knutselend heer en wereldraadsel

Met zijn ‘compositie van de wereld’ wou Mulisch blijkbaar nog maar eens aantonen dat de filosofie een te gewichtige aangelegenheid is om ze alleen aan academici en vakspecialisten over te laten. Ondanks de bedoeling van de auteur-filosoof is ook zijn wereldsysteem minder een ‘verklaring’ van de werkelijkheid dan slechts één van de vele filosofische interpretaties, die elkaar terdege relativeren en zodoende het filosoferen zelf behoeden voor overmatige pretentie en verstarring.

verschenen: Mei 1982, blz. 736

jaargang: 49/08