Manu Van Der Aa

Multatuli compleet!

*van Straten* *Keijsper* *Multatuli van blanke radje tot bedelman* *Multatuli-encyclopedie*

verschenen: Januari 1996, blz. 75

jaargang: 63/01