J. Pelckmans

Multinationals en politiek

Overal leggen regeringen en parlementen een sterk toegenomen aandacht aan de dag voor het verschijnsel ‘multinationale onderneming’. Ook voor de nationale en internationale vakbonden is het een van de grootste problemen geworden. De auteur tracht een aantal vragen op een rijtje te zetten, waarbij hij constateert dat er een verbreding en vervaging van de probleemstelling heeft plaats gehad. Geen ongebruikelijk iets wanneer economische problemen gepolitiseerd worden. Wat is er echter concreet aan te doen?

verschenen: September 1977, blz. 963

jaargang: 44/11