Jan Muylle

Muziek in de schilderkunst van de Gouden Eeuw

De overtuiging dat schilderkunst en muziek zusterkunsten zouden zijn, een overtuiging die Leonardo da Vinci verdedigde, vond ook aanhang onder 17e eeuwse Zuid- en Noordnederlandse schilders. In woord en beeld wezen ze op de voor- en nadelen van muziek tijdens en naast hun schilderkunstige arbeid. Sommmigen hielden zich op een meer theoretische wijze met de samenhang tussen beide kunsten bezig. Enkele voorstellingen visualiseren deze relatie.

verschenen: Mei 1994, blz. 428

jaargang: 61/05