Leszek Kolakowski

Mythe, Christendom en de realiteit van het kwaad

In een vraaggesprek met de sinds 1968 uitgeweken Poolse filosoof L. Kolakowski probeert prof. Gesine Schwan er onder meer achter te komen hoe een aanvankelijk marxistische en thans in onze ogen vaak christelijk denker blijft pleiten voor tolerantie en openheid – zoals voorheen – zonder iets prijs te geven van zijn stellige en moeizaam verworven gelovige overtuiging.

verschenen: Januari 1978, blz. 294

jaargang: 45/04