Eric Faucompret

Na het Israëlisch-Egyptisch verdrag

Het vredesverdrag tussen Israël en Egypte dat onlangs werd afgesloten, laat heel wat knelpunten in de politiek van het Nabije Oosten onopgelost:: roept zelfs nog meer problemen en spanningen op dan er ogenschijnlijk worden opgelost. De vraag is wel of de stabiliteit in deze gebieden niet meer in het gedrang is gekomen. La paix des dupes? Of toch een stap naar de Israëlisch-Arabische verzoening?

verschenen: Juli 1979, blz. 940

jaargang: 46/10