Paul Beliën

Naar de wortels van maatschappij en cultuur

R. Girard, ‘La violence et le sacré’

In een ophefmakend essay peilt R. Girard naar oorsprong en betekenis van het geweld in de samenleving, en meer bepaald naar de geweld-bezwerende mechanismen van religieuze, juridische of psychologische aard. Het ‘religieuze’ offer van de zondebok wordt door de Griekse tragici tegelijk ontmaskerd en weer verhuld, terwijl Freuds voorbarige reductie van de oorsprong van het geweld tot de specifieke libido op haar beurt de definitieve onthulling ervan verhindert. De discussie over deze gedurfde synthese blijkt nog lan niet afgesloten te zijn.

verschenen: Juli 1974, blz. 986

jaargang: 41/10