René De Haes

Naar een Afrikaans concilie

Sinds op zijn minst dertig jaar stelt men in de Afrikaanse kerken de vraag naar de wenselijkheid of zelfs noodzaak van een Afrikaans concillie. Waar men in Rome vooral de zorg om de eenheid met de universele kerk en de nood aan een zorgvuldige voorbereiding vertolkt, heeft het frequenter, gezamelijk overleg tussen de lokale kerken ook al het zijne bijgedragen tot een verheldering van de weliswaar specifiek Afrikaanse, maar binnen het immense continent vaak nog zeer verschillende uitdagingen, die een panafrikaanse kerk zou te verwerken hebben.

verschenen: Mei 1986, blz. 675

jaargang: 53/08