Erik Faucompret

Naar een Europees buitenlands beleid?

De twaalf lidstaten van de Europese Unie proberen via de zogenaamde Europese Politieke Samenwerking te komen tot een gemeenschappelijk buitenlands beleid. Aan de hand van twee gevalstudies, de Golfcrisis van 1991-1992 en de burgeroorlog in het vroegere Joegoslavië, wordt onderzocht in hoeverre dit doel werd gerealiseerd. De relaties met de VS en het ontbreken van een gemeenschappelijk defensiebeleid worden hierbij belicht als remmende factoren.

verschenen: Mei 1994, blz. 418

jaargang: 61/05