Robrecht Boudens

Naar een nieuw (anti-)modernisme?

In het begin van de eeuw veroordeelde de kerkelijke overheid een aantal zogeheten modernistische stellingen, waarvan er enkele ondertussen, geheel of ten dele, gemeengoed geworden zijn in het theologisch denken en de pastorale praktijk. De kerkhistoricus stelt zich dan ook terecht de vraag welke richting het huidige conflict tussen Rome en de theologen uitgaat en hoe zowel waarheid als rechtvaardigheid beter gediend kunnen worden dan dat toendertijd het geval was.

verschenen: Maart 1980, blz. 487

jaargang: 47/06