Alstein

Nabokov: De werkelijkheid en de werkelijkheid

Er zijn feiten genoeg bekend van de laatste paar jaar die aantonen dat de dictatoriale regimes in Zuid-Amerika de kerk steeds harder aanpakken. Vanuit hun opvatting over de nationale veiligheid van hun respectievelijke landen is dit consequent. De kerk stelt zich geleidelijk aan krachtiger hiertegen op. Met name een document van de Braziliaanse bisschoppen laat zien hoe onoverbrugbaar de tegenstelling is.

verschenen: Oktober 1977, blz. 24

jaargang: 45/01