Frans Cromphout

Narcisme als maatschappelijk verschijnsel

Met De cultuur van het narcisme bracht de Amerikaan Lash een originele analyse van de cultuurcrisis in het Westen. De narcistische persoonlijkheid wordt gedreven door een soort almachtsdroom, die door de heersende economische crisis gefrustreerd dreigt te raken: de werkelijkheid moet totaal en dadelijk beantwoorden aan alle eisen en verwachtingen, ongeacht de beperkingen én de – ten dele verloren – waarden van het verleden, en ongeacht de limieten en onzekerheden van de toekomst.

verschenen: Oktober 1982, blz. 29

jaargang: 50/01