S.W. Couwenberg

Nationale identiteit als Nederlands probleem

Enkele kanttekeningen

Sinds de jaren negentig wordt er in Nederland weer volop over de eigen identiteit gediscussieerd. Dat brengt een aantal tegenstrijdigheden aan het licht, omdat de Nederlandse identiteit nu eenmaal een mengeling is van componenten van heterogene oorsprong, waarvan de accenten in de loop der tijden wisselen. Opvallend is wel een gevoel van uitverkorenheid of moreel zendingsbesef, dat tot op heden de internationale politiek van Nederland mede bepaalt.

verschenen: Juli 2002, blz. 599

jaargang: 69/07