Raymond Detrez

Nationalisme op de Balkan

Anachronisme of schrikbeeld?

De nationale problemen op de Balkan worden veroorzaakt door de etnische heterogeniteit van vele gebieden, die het onmogelijk maakt staatsgrenzen te trekken die samenvallen met de etnische grenzen. De minderheden zijn een voortdurende bron van irredentis tische spanningen. Noch federalisering, noch een assimilatiepolitiek bieden een oplossing. Balkan : nationalisme op de – (1990)

verschenen: Oktober 1990, blz. 43

jaargang: 58/01