Geert Verschuuren

Nature knows best

Cultuur moet de mens enerzijds zicht geven op meer vriheid t.a.v. erfelijke predestinatie, rassuperioriteit en zogenaamde biologische degeneratie:: anderzijds kan alleen de cultuur, en dus opvoeding, hem doordringen van zijn uiteindelijk verworteld zijn in deze aarde, met dit water en deze lucht. Evolutie van de mensheid rust niet meer alleen op ‘natuurlijke’ selectie, maar evenzeer op menselijke beslissingen.

verschenen: Juni 1972, blz. 893

jaargang: 39/09