Jo F. Du Bois

Natuur en kunst: Middelheim 1981

Met het thema van de relatie tussen natuur en kunst heeft Middelheim 1981 zich op gelukkige maar vaak onbegrepen wijze bevrijd van het academische waarin de biënnale dreigde te verzanden. Waren niet alle tentoongestelde werken even overtuigend of pertinent, hier werd aangeknoopt bij een artistieke beweging die in het buitenland al geruime tijd haar proeven geleverd heeft. Jammer was wel dat alleen nationale kunstenaars uitgenodigd werden en dat de verdienstelijke opzet letterlijk in het gedrang kwam door de kleinschaligheid van de aanpak (vergeleken bv. met Sonsbeek buiten de Perken van 1971 te Arnhem).

verschenen: Oktober 1981, blz. 51

jaargang: 49/01