Fernand Van Neste

Natuurrecht : ideologie of utopie ?

Het natuurrecht functioneert altijd naast, boven of tegen het bestaande recht. Het houdt zich met tal van vragen bezig en kan op tal van manieren worden opgevat. Om in die verscheidenheid enige orde te scheppen, is het onderscheid van W. Maihofer interessant: tussen het natuurrecht als mythologie, als ideologie en als utopie. Tevens wordt een poging ondernomen om een grondslag voor het natuurrecht te ontwerpen.

verschenen: Juni 1971, blz. 951

jaargang: 38/09