Jef Van Gerwen

Nawoord: Abortus en het geweten van de politicus

In zijn behandeling van het politiek-ethische aspect van het abortusvraagstuk brengt F. Van Neste de verantwoordelijkheid van de christen politicus ter sprake. Mede op verzoek van de redactie herinnert Jef Van Gerwen aan een artikel dat hij vier jaar ge leden daarover schreef en plaatst enkele kanttekeningen bij het standpunt bij Van Neste. abortus-dossier, anno 1989:: nawoord

verschenen: Maart 1989, blz. 498

jaargang: 56/06