Carlos Tindemans

Nederlands beroepstheater in de 17de eeuw

*Nederlands beroepstheater in de 17de eeuw* *Albach* *Langs kermissen en hoven* *Ontstaan en kroniek van een Nederlands toneelgezelschap in de 17de eeuw*

verschenen: September 1977, blz. 1031

jaargang: 44/11