Frans Kurris

Nederlandse jezuïeten in de bètavakken tijdens de emancipatie

Het in 1868 gestichte jezuïetentijdschrift Studiën werd na enige decennia het podium voor de confrontatie van geloof en wetenschap: experimenteel verkregen kennis stootte op geopenbaarde, Bijbelse gegevens. Korte portretten van meer dan tien natuurwetenschappers tonen de ontwikkeling van een katholiek, algemeen cultureel maandblad tijdens de tweede helft van de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw. Polemiek, rechtzettingen, menselijke normen en waarden, nieuws en voorlichting – en steeds serener wordende gesprekken met andersdenkenden.

verschenen: Juli 2010, blz. 622

jaargang: 77/07