Nederlandse Jezuïten aan de Nederlandse bisschoppen

*Nederlandse Jezuïten* *open brief* *Nederlandse bisschoppen*

verschenen: December 1979, blz. 267

jaargang: 47/03