L.L.S. Bartalits

Negen jaar Russische oorlog in Afghanistan

Dank zij M. Gorbatsjov heeft de terugtrekking van het sovjetleger uit Afghanistan een veel ordelijker en minder vernederend verloop gekend dan de vlucht van de GI’s uit Saigon. Ofschoon die aftocht nieuwe kansen inhoudt voor de ontspanning tussen Oost en West, creëert zij toch een onheilspellend vacuüm in het zwaar geteisterde Afghanistan. Afghanistan : 9 jaar Russische oorlog

verschenen: Mei 1989, blz. 715

jaargang: 56/08