Peter Verstraten

‘Never Mind the Words’: ‘The Artist’ door de ogen van Chaplin

De Oscarwinnende film The Artist (Michel Hazanavicius, 2011) grijpt terug op de overgang van zwijgende cinema naar geluidsfilm. Die overgang maakte dat filmmakers strikte voorwaarden formuleerden voor de introductie van geluid of utopische dromen koesterden. Sommigen zagen de komst van geluid, en dan met name de stem, als een stoorzender. De illusie van een visueel Esperanto werd ondermijnd en een bepaalde esthetiek zou worden verkwanseld. Dit artikel beschouwt hoe Charlie Chaplin weerstand biedt aan het belang van het gesproken woord en plaatst zijn komisch-subversieve omgang met geluid naast het happy end in The Artist.

verschenen: September 2012, blz. 675

jaargang: 79/08