Roger Lenaers

New Age: een appel aan de kerken

In het januarinummer (pp. 3-15) beschreef de auteur het verschijnsel New Age. In deze bijdrage gaat hij nader in op het appel dat er van New Age uitgaat naar de kerken. Een geloofsboodschap voor mensen van de 21e eeuw moet volgens de auteur het theïsme opgeven ten voordele van een ‘immanente transcendentie’, een planetaire ethiek bouwen op de Bergrede (niet meer op de decaloog) en de innerlijkheid in ere herstellen.

verschenen: Februari 1994, blz. 114

jaargang: 61/02