Toon Van Bijnen

Nicaragua binnen de legaliteit houden

Over het al dan niet democratisch karakter van Nicaragua’s huidige regime gaan de meest tegenstrijdige geruchten. Op grond van volkomen vrije gesprekken met regeringsinstanties en oppositiemilieus geeft de auteur een genuanceerd beeld van de moeizame opbouw van een rechtsstaat nadat administratie en rechtsapparaat het lieten afweten, en na zogenaamde verkiezingen die schromelijk misbruik hadden gemaakt van de inferieure positie van de vijftig procent analfabeten onder de bevolking.

verschenen: Januari 1982, blz. 314

jaargang: 49/04