G. McCarthy

Nicaragua, de kerk en de revolutie

Nicaragua is vooralsnog het enige land in Latijns-Amerika waar – anders dan in Cuba bv. – kerk en kerkelijke overheid zich al lang voor het slagen van de revolutie hadden uitgesproken en gecompromitteerd ten voordele van die (sandinistische) revolutie.

verschenen: April 1980, blz. 638

jaargang: 47/07