Peter van Dael

Niet angstig bezorgd om eigen zielenheil, maar aards, betrokken en zelfbewust

* Llewellyn Bogaers: Aards, betrokken en zelfbewust. De verwevenheid van cultuur en religie in katholiek Utrecht, 1300-1600 *

verschenen: Oktober 2009, blz. 852

jaargang: 76/09