Marcel Janssens

Niet het boek, maar de lezer

Marcel Janssens vat de gedachten samen van Alfred Grypdonck, die misschien wel afscheid neemt van het boek, maar niet van het lezen. De nieuwe media zijn immers slechts andere dragers, waarvan de boodschap ook gelezen moet worden, op een kundige en kritische wijze. Ook al sturen de elektronische kanalen aan op een nieuwe vorm van ‘geletterdheid’, leescompetentie blijft een allerbelangrijkste sociaal-culturele vereiste.

verschenen: December 1996, blz. 1023

jaargang: 63/11