Chantal Vancoppenolle

Niet-marxistische visies op het stalinisme

Van een politiek-ideologische naar een sociaal historische verkla

Het stalinisme is ongetwijfeld een weerbarstig verschijnsel, niet alleen voor de sovjetleiders maar ook voor sovjetologen, marxisten zowel als niet-marxisten. De verklaringsmodellen van de niet-marxisten evolueren van een monolitische interpretatie van bovenaf tot een fragmentaire van onderuit. stalinisme : niet-marxistische visies op – (1989)

verschenen: Juli 1989, blz. 927

jaargang: 56/10