Olivier Lins

Niet om gediend te worden, maar om te dienen

In de reeks artikelen over de leefwereld en het engagement van jongeren nu publiceert Streven deze maand het verhaal van een jonge jurist die in de Sant’Egidiogemeenschap zijn plaats gevonden heeft. Deze lekenbeweging legt zich toe op de bijstand van kansarme jeugd, op bejaardenbezoek en op bemiddelingspogingen in politieke conflicten in alle uithoeken van de wereld. De bron van hun inzet is het Evangelie. In het dagelijks leven van de leden staat het gebed centraal.

verschenen: November 2002, blz. 889

jaargang: 69/10