Elianne Muller

Nietzsches beschavingsoffensief

In een serie lezingen die hij in 1872 in Bazel gehouden heeft, formuleert Nietzsche een scherpe kritiek op het toenmalige onderwijs. Hij houdt een pleidooi voor maat, tucht, gehoorzaamheid, want daar hebben veelbelovende, leergierige, maar nog ongevormde studenten behoefte aan. Zijn kritiek is nu nog actueel.

verschenen: December 2000, blz. 963

jaargang: 67/11