Jan Van Aerschot

Nieuw-Caledonië

Frankrijks laatste koloniale dilemma?

Hevige politieke debatten hoeven niet per se in verhouding te staan tot de reële omvang van de desgevallend daarbij betrokken gebieden of bevolkingsgroepen. Enige vertrouwdheid met de roerige en vaak oo bereorde geschiedenis van het vooralsnog Franse ‘overzeese gebied’ Nieuw-Caledonië is onmisbaar voor een beter begrip van de redenen waarom deze kleine koloniale erfenis nog steeds politieke partijen en publieke opinie in het ‘moederland’ Frankrijk verdeelt.

verschenen: Mei 1986, blz. 738

jaargang: 53/08