Erik Faucompret

Nieuw Rechts in de Verenigde Staten

De recente opkomst van Nieuw Rechts in de VS is in de eerste plaats een terugkeer naar oereigen, zowel politieke als religieuze, nationale tradities. De verbreiding ervan werd echter ook in de hand gewerkt door de verdeeldheid binnen de Democratische Partij en door een opmerkelijke verschuiving van het demografische, industriële, culturele… zwaartepunt van het liberale noordoosten naar het conservatieve en bijbelvaster zuidwesten. Nieuw Rechts vleit bovendien de publieke opinie met zijn stellige belofte het deerlijk geschonden imago van de VS, met alle (machts)middelen en over de hele wereld, in zijn oude en verdiende glans te herstellen.

verschenen: Januari 1987, blz. 315

jaargang: 54/04