Frans Kurris

Nieuw toneel in Frankrijk (II)

Steeds treft in het Franse toneel het samengaan van elkaar moeilijk verdragende elementen: psychoanalyse en politiek, politiek en poëzie, strijd en feest, volk en studenten. Waar komt het vandaan dat de strijd (contestation) en de consumptie (divertissement) elkaar maar niet kunnen vinden? Aan de hand van de voorbeelden wordt dit besproken.

verschenen: December 1975, blz. 233

jaargang: 43/03