Frans Kurris

Nieuw toneel in Frankrijk

In het eerste gedeelte van dit, in een komend nummer te vervolgen, artikel wordt het ‘nieuwe toneel’ in het Frankrijk van voor 1968 besproken, bij wijze van oriëntatie op een hedendaags verschijnsel dat wel algemeen wordt waargenomen maar nauwelijks is omschreven.

verschenen: November 1975, blz. 155

jaargang: 43/02