C.J. Boschheurne

Over de waarheid

Hoewel zowel Popper als Wittgenstein, elk op eigen wijze, het thema ‘waarheid’ behandeld heeft, heeft geen van beiden feitelijk een definitie van waarheid geformuleerd. Beide denkers hebben weinig oog gehad voor de context van de taal, de wereld waartoe een ware/onware stelling behoort. Deze context bepaalt mede het waarheidsgehalte van de stelling. Men voert daarmee echter onontkoombaar de relativiteit van de waarheid in. Nemen wij de relativiteit van de waarheid en dus de pluraliteit daarvan aan, dan kan de vraag naar verificatie en falsificatie tot een veel beter omschreven terrein worden teruggebracht.

verschenen: November 1975, blz. 143

jaargang: 43/02