Erik Faucompret

Nieuwe denkrichtingen in de ontwikkelingseconomie

Sinds het midden van de jaren zestig zijn drie nieuwe denkrichtingen ontstaan, die pogen te verklaren waarom het voorheen automatisch geachte proces van de economische ontwikkeling toch – geheel of ten dele – gefaald heeft in de Derde Wereld. Het zijn: de theorie van de ‘ongelijke ruil’ (tussen rijke landen met hoge en arme landen met lage lonen), de waaier van de ‘dependencia’-theorieën (verwijzend naar belangentegenstellingen tussen sociale klassen in het Derde Wereldland zelf) en de theorie van de (eveneens interne) conflicten tussen stad en platteland.

verschenen: Juli 1980, blz. 904

jaargang: 47/10